populárně-vědecká

filosofie

společnost, fenomény
historie, umění
alternativa, vnitřní cesty
světová beletrie
česká beletrie
poezie

pohádky, komiksy

erotická literatura
solitaire

 HISTORIE, UMĚNÍ


Přemysl Martinec
román 46B

208 stran, váz., 210 x 250 mm, rok vydání 2015, č. 232
ISBN 978-80-7438-122-5, s originální litografií podepsanou autorem
cena 443 Kč, e-kniha: NE

Jeden z posledních kresebných deníků Přemysla Martince (*1957), saniťáka, havrana, surrealisty, umělce. Na počátku bylo slovo. A to slovo přišlo „jakoby odjinud“. Přemysl tvrdí, že někdy slyší celou „brebentící společnost hlasů“, které „nejsou vůbec hrozivé“. Často v tom hovoru nachází „podivný komický smysl“. V tom je asi duch potvor příznačný: jsou děsivé, ale právě tím paradoxně prokazují hojivé vlastnosti. „Nejde o to, aby byl fetiš krásný, ale aby byl působivý, působící, funkční,“ říká Přemysl. Jsou to bytosti odpuzující, a zároveň nějak nečekaně sympatické. Jedna líže z nebeské poštovní schránky nějaké svinstvo, jiná šplhá po stromě s úmyslem skočit a žrát a další vylétá ze skříně, kde se vyjímá jako cár masa obklopený výhní pekelnou, sálající barvami odpolední oranžády. Bytost omotaná drátěným pletivem má tvář omezenou na oči jako vozová kola a hubu až k hrudi. Každý takový výjev prozrazuje dějovou dynamiku biblických rozměrů, byť se děj odehrává většinou na tak banálních místech, jako je kuchyně, obývák, ložnice nebo nejbližší stráň za plotem.

Martincova monstra, která se znovu a znovu neúmorně objevují na jeho obrazech,
kresbách, ale i sloupech rodného domu, kam jako by si odskočila z gotických katedrál, jsou spíše než démonickými proklatci hyperaktivními příšerkami, jež rajtují a skotačí ve společném kole života s jejich tvůrcem, ať už přicházejí na svět
v tramvajích, cestách či čekárnách, ostatně co jsou čekárny jiného než netečná
a věčně opouštěná místa beze smyslu?

zvětšit

Barbora Půtová
Félicien Rops

enfant terrible dekadence

272 stran, váz., 205 x 275 mm, rok vydání 2013, č. 208
ISBN 978-80-7438-098-3
cena 661 Kč, e-kniha: NE

Výpravná umělecká monografie Félicien Rops: enfant terrible dekadence je věnována životu a umělecké tvorbě jednoho z hlavních představitelů evropské výtvarné dekadence a symbolismu. Félicien Rops (1833–1898) byl belgický malíř, grafik a ilustrátor, jehož výtvarná tvorba výrazně ovlivnila uměleckou prezentaci a interpretaci smyslné krásy ženského těla, lidské sexuality a temných stránek lidské duše. Publikace synteticky zpracovává Ropsovy životní osudy a komplexně analyzuje jeho volnou, grafickou, časopiseckou a knižní ilustrační tvorbu. Publikace Félicien Rops: enfant terrible dekadence je první původní českou uměleckou monografií, která život a dílo tohoto umělce prezentuje v kontextu symbolismu a dekadence. Prostřednictvím pečlivých analýz a reprezentativního obrazového doprovodu se čtenář může ponořit do Ropsova světa, v němž je krása obnaženého ženského těla zasazena do tabuizovaných sexuálních, literárních i sociálních souvislostí.

„Ropsův černý, démonický zrak dovedl postřehnout na moderní ženě latentní živočišné záblesky dupaných funkcí, dovedl postřehnout chvíle, kdy přirozené elementární instinkty její, jako samičí jednotky, se rozpoutávají v divoký orkán, prolamují se udupanou půdou, osvětlujíce v ní skrytou tajemnou bytost, kdy zažehají náhle syčivým plamenem celá podzemní ložiska naftalické matečné vášně.“ Charles Baudelaire

zvětšit

Josef Honys
Nesmelián

aneb do experimentálních textů vstup nesmělý

352 stran, váz., 190 x 265 mm, rok vydání 2011, č. 171
ISBN 978-80-7438-061-7
, 3 různé varianty frontispisové vložky
cena 883 Kč, e-kniha: NE

Kniha je prvním reprezentativním výborem z rozsáhlé literární a výtvarné pozůstalosti básníka a výtvarníka Josefa Honyse. Jejím základem je autorem sestavená sbírka Nesmelián aneb do experimentálních textů vstup nesmělý, kterou těsně před svou smrtí v roce 1969 odevzdal k vydání, ale jež ve sledu nastalých, a doposud nevysvětlených, událostí nikdy nevyšla. Výbor mapuje Honysův tvůrčí vývoj od třicátých let do roku 1968 a dokumentuje autorovu příslušnost k literárnímu experimentu šedesátých let (Josef Hiršal, Jiří Kolář, Ladislav Novák, Emil Juliš, Vladimír Burda). Ve své tvorbě Josef Honys spojoval výtvarné umění s poezií do nového pojetí vizuality, svým dílem se propojil s evropskou avantgardou, kterou obohatil o velice originální prvky. Vytvářel koláže, asambláže, seriáže, alchymáže, básně-obrazy, zapisoval surrealistické záznamy hypnagogických vizí a zaměřoval se na deformaci a formaci různých typů písma a čar.

zvětšit

Sander L. Gilman, Zhou Xun
Příběh kouře

Člověk a kouření od úsvitu dějin až po současnost

464 stran, váz., 170 x 230 mm, rok vydání 2006, č. 034
ISBN 80-86862-23-2, z angličtiny přeložil Martin König
cena 499 Kč, e-kniha: NE

Lidé kouřili odjakživa a zřejmě se budou tomuto potěšení oddávat vždy. Každá vyspělá i primitivní společnost v historii něco kouřila, ať už jako lék, jako součást určitého rituálu nebo kultury. Kupodivu dosud ještě nebyla sepsána žádná historie kouření, která by vycházela ze skutečnosti, že tento jev – ve všech svých formách a se všemi svými artefakty – je kulturní fenomén, jejž sdílí každá lidská společnost.
Kniha Příběh kouře zkoumá kulturu kouření v různých tradicích a místech po celém světě. Od opiových doupat ve viktoriánské Anglii k tabáku z období Edo v Japonsku, od kokainu k havanským doutníkům.
Kniha vychází z kulturně-historického pojetí a obsahuje velké množství obrazového materiálu: více než tři stovky ilustrací, zobrazujících kouření a kuřáky nejrůznějších látek, včetně tabáku a marihuany, vývoj cigaretových krabiček v českých zemích od Rakouska-Uherska až po současnost a další pomůcky a umělecké předměty vztahující se ke kouření.
Čtenář v publikaci nalezne slavné osobnosti-kuřáky, jako byli Marlene Dietrichová,
Charlie Parker či Bob Marley, ale především se vydá na cestu zkoumání kouření z mnoha různých hledisek – literatury, umění, kultury, pohlaví a zdraví.
Jednotlivé pasáže se zamýšlejí nad měnící se rolí kouření ve vyspělých i jinak významných kulturách a snaží se odhadnout budoucnost tohoto složitého kulturního fenoménu. Čerpají přitom z různorodého materiálu a analyzují i právní a morální kritiku kouření.
Ať už přijímáme kouření pro potěchu nebo pro jeho léčebné účinky či jej odmítáme jako svou každodenní závislost, různé chápání inhalace kouře na naše smysly útočí už od počátků lidstva. Vdechování kouře z hořících rostlin je součástí lidského života již po tisíciletí – kouření dalo vzniknout důvtipné vynalézavosti v lidském chování a produktech souvisejících s tabákovou kulturou a zaujalo lidskou představivost tak jako máloco předtím.
Možná se jedná o všelék nebo kletbu, ikonu či komoditu, kouzlo kouření a prožitky s ním spojené však nadále utváří naše vnímání světa, ale také jsou utvářeny jím samotným.

zvětšit

 

     home   |   english version   |   spolupráce   |
copyright © dybbuk, 2018 /\