populárně-vědecká

filosofie

společnost, fenomény
historie, umění
alternativa, vnitřní cesty
světová beletrie
česká beletrie
poezie

pohádky, komiksy

erotická literatura
solitaire

 POEZIE


Ladislav Novák
Dílo II

— 1999

864 stran, váz., 156 x 225 mm, rok vydání 2017, č. 274b
ISBN 978-80-7438-164-5 (978-80-7438-437-0, svazek II)
cena 541 Kč, e-kniha: NE


Ladislav Novák vydal za svého života oficiálně pouze malou část svého rozsáhlého díla. Tyto dva svazky poprvé přináší autorovo literární dílo v relativní úplnosti. Druhý svazek pokrývá zhruba období od roku 1963 až do Novákovy smrti v roce 1999. Vedle uzavřených celků jsme na závěr druhého svazku umístili výbor z jednotlivých básní a próz následovaný výběrem z teoretických, manifestačních a vzpomínkových textů. Součástí druhého dílu jsou i ukázky z Novákovy výtvarné tvorby, doslov a podrobná bibliografie.

Ruka je nejzazším výběžkem mozku,
ruka je zhmotnělá myšlenka;
rukama je člověk člověkem.

(To všechno už napsaly jiné ruce
a po nich to opakuje má ruka.)

ale ruce na Parmigianových obrazech
létají a zpívají jak ptáci,
umírají a mlčí jak ptáci,
hledají svá ztracená těla,
jak slova prokletých básníků
hledají vášnivá ústa,
jež by je ohřála svou krví.


(z básně Ruce, asi 1968)

 

[stáhnout PDF]
Muzeum uskutečněných i neuskutečnitelných objektů
ISBN 978-80-7438-465-3 (PDF)

zvětšit

Ladislav Novák
Dílo I

— 1963

832 stran, váz., 156 x 225 mm, rok vydání 2017, č. 274a
ISBN 978-80-7438-164-5 (978-80-7438-436-3, svazek I)
cena 541 Kč, e-kniha: NE


Ladislav Novák vydal za svého života oficiálně pouze malou část svého rozsáhlého díla. Tyto dva svazky poprvé přináší autorovo literární dílo v relativní úplnosti. První svazek pokrývá léta 1941 až 1963. Součástí prvního dílu jsou ukázky z Novákovy výtvarné tvorby a zvuková příloha Fonická poezie a další zvukové nahrávky.

Ohně hvězd k ránu již hasnou
a mně se nechce jít spát.
Opilý nocí tak krásnou
uléhám do poupat.

Krásný úplněk svítí
stříbřitou září
létavic
Život, život se krátí,
dnešní noc se nevrátí
nikdy víc.

(z dopisu I. Slavíkovi, 1941)

 

[stáhnout ZIP] (394 Mb)
Fonická poezie a další zvukové nahrávky
Historické nahrávky L. N. z autorovy pozůstalosti ve formátu MP3.

zvětšit

Yveta Shanfeldová
Máme to ještě lehké, jak jednou
bude jasné

88 stran, brož., 126 x 192 mm, rok vydání 2017, č. 289
ISBN 978-80-7438-179-9
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA


„Já“, „Máma“, „S partnerem“ – to jsou názvy některých oddílů nové sbírky Yvety Shanfeldové. Je hned zřejmé, že lyrika to bude skutečně intimní. Přesto je překvapující, s jakou otevřeností a přímostí básnířka mluví o stárnutí, o smrti nejbližších, o rodičovství, o podrobnostech letitého partnerského vztahu, o potížích při psaní. Tak kruté postřehy! Těch detailů! Žádné vytáčky! Autorka probírá své soukromí a jazyk její probírky je – jak jsme u ní zvyklí – plný aliterací, etymologických hříček, nečekaných přesahů, zašlých slov a rytmických přeryvů. Jak to, že jedno druhé – intimita a artistnost – neotupuje, ale přiostřuje? Prostě tak. Yveta Shanfeldová vydává svou dosud nejsilnější sbírku: dotahuje naznačené, odhazuje nadbytečné, otevírá nové…


v noci nespím a přemýšlím
ticho a tma a hukot slov
teď když už je na co vzpomínat nevzpomínám
jenom se divím

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-466-0 (PDF)

zvětšit

Martin Poch
Městys

92 stran, brož., 130 x 200 mm, rok vydání 2017, č. 285
ISBN 978-80-7438-175-1
cena 127 Kč, e-kniha: ZDARMA

Závěrečná část básnické tetralogie (Běhařovská lhářka, Jindřich Jerusalem, Cesta k lidem) Martina Pocha se soustředí na eponymní městys protkaný potrubím, s nemocnicí Motol ve středu jako místem akce, spěchu, s živým, reálným provozem („Potom hasiči, sanita, exit, obchvat / točité schodiště, Motol, rychlovýtah“), na nějž odpovídá autorova reflexe vlastního vnitřního života i okolí („Jako když polkne lék / zní labutí píseň dětí / jež mocně působí uvnitř / a nutí vyjít s vlky“). Tento konflikt vytváří dynamický prvek, přeskakováním z jednoho bodu na druhý nastává bolestné prolínání obou protichůdných skutečností a nakonec jejich sešití v jeden celek.


Připrav se, Karkulko –

až dětský infarktek odjistí
granátové jablko – vyraž!
|
Uprostřed lesa je tribuna
vezmi košíček a peníze
nechoď přes ves
chraň se dálkových světel
a muže míjej velkým obloukem!

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-945-0 (PDF)

zvětšit

Ellen Jilemnická
Ačkoliv

64 stran, váz., 126 x 192 mm, rok vydání 2017, č. 282
ISBN 978-80-7438-172-0
cena 97 Kč, e-kniha: ZDARMA

Když osamoceni setrváváme v očekávání, v nejistotě, kdy se v stmívání či rozednívání nachází „skrytost, nevyslovitelnost, tušenost“, náznaky čehosi nedefinovatelného, kdy něžně a jemně promlouvající záblesk ve skulině představuje naději, obrat k lepšímu a ukazuje jasnější cestu, kdy doufáme ve vyčištění duše, utišení šelestu a rozplynutí překážek v mysli – „procházet se bez ohlížení“.


Je neskonale pozdě babrat
se v nepřehlednosti
je neskonale brzo
dělat nějaké závěry
je neskonale akorát
začít tančit
uvědomit si tuto minutu

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-459-2 (PDF)

zvětšit

František Pečinka
V sobě se jen ztrácím…

80 stran, brož., 125 x 180 mm, rok vydání 2017, č. 281
ISBN 978-80-7438-171-3
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Výbor V sobě se jen ztrácím… představuje básnickou tvorbu Františka Pečinky (1869–1917). Autor, který zůstal ve stínu generačních druhů (i dnes je známý spíše jako malíř), po sobě zanechal skromné, vzácně sevřené a v dobrém slova smyslu nerozbíhavé dílo. Jedním z mála jeho tříštivých bodů je rozpolcenost mezi (odlehčeným a ironickým) gestem „vším zhrdajícího cynika“ a (tíživým a naléhavým) pocitem stesku, samoty, potřebnosti poezie pro vlastní bytí, ničím neodstíněným prožitkem marnosti. Ve zdánlivě banálních krajinách, zvláště tam, kde zůstal prostor nedořečeného, může i dnes čtenář objevit nevšední světy a zarazit se nad platností jejich dosahu stejně jako nad paradoxní živostí poezie, která pracuje s šedou či modravou monochromií a s „bílým jasem“ osvětlujícím siné sádrové krajiny. Přítomný soubor vychází při příležitosti 100. výročí autorovy předčasné smrti.

Jakýsi šedý omrzelý svit
v tvou samotu i do duše se vkrádá,
a „být či nebýt? Nebýt nebo být?“
dvé hlasů zmateně se v tobě hádá.


Vše lhostejno, co kdysi bývalo.
A není vzletů, není inspirací.
Dřív aspoň v duši cosi zoufalo.
Dnes i ta bolest všechno kouzlo ztrácí.

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-456-1 (PDF)

zvětšit

Radek Fridrich
Ptačí řečí

64 stran, váz., 140 x 185 mm, rok vydání 2017, č. 276
ISBN 978-80-7438-166-9
cena 181 Kč, e-kniha: ZDARMA

Kri kri kri kri
Kriiee
Kriiee

Kjarr kjarr kjarr
Kaa aarr
Kjarr kah kah
Kand harr kenda harr
Zarr

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-433-2 (PDF)

zvětšit

Zbyněk Havlíček
Veškerá poezie

Básnické dílo + juvenilie, bagately a dodatky

1072 stran, váz., 145 x 205 mm, rok vydání 2016, č. 271
ISBN 978-80-7438-161-4
cena 1201 Kč, e-kniha: NE

Limitované vydání Veškeré poezie obsahující taktéž autorovy juvenilie, bagately a dodatky s rozsáhlým poznámkovým aparátem editora Pavla Čepického určený pro studijní účely. Edičně citlivě připravený monumentální svazek Havlíčkovy poezie přímo z jeho rukopisů, zejména z osobních deníků. Mimořádná poezie, patřící k základním dílům poválečné české literatury. Zbyněk Havlíček ve svém díle jedinečným způsobem spojil básně milostné a politické, tak jak to v českém písemnictví nemá obdoby. Jde o dlouho očekávaný 3. svazek Spisů, které vyšly v Torstu v letech 2003 a 2004.
zvětšit

Zbyněk Havlíček
Veškerá poezie

Básnické dílo

672 stran, váz., 145 x 205 mm, rok vydání 2016, č. 270
ISBN 978-80-7438-160-7
cena 541 Kč, e-kniha: NE

Edičně citlivě připravený monumentální svazek Havlíčkovy poezie přímo z jeho rukopisů, zejména z osobních deníků. Mimořádná poezie, patřící k základním dílům poválečné české literatury. Zbyněk Havlíček ve svém díle jedinečným způsobem spojil básně milostné a politické, tak jak to v českém písemnictví nemá obdoby. Jde o dlouho očekávaný 3. svazek Spisů, které vyšly v Torstu v letech 2003 a 2004.

zvětšit

Simonetta Buonaccini
Na chůdách snu

96 stran, brož., 125 x 180 mm, rok vydání 2016, č. 266
ISBN 978-80-7438-156-0
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Výbor Na chůdách snu představuje básnickou tvorbu Simonetty Buonaccini (Ludmily Bučanové; 1893–1934). Je to poezie autorky, o níž František Halas napsal: „Básnila zkrátka, jako jiný dýchá“. Živelná, formálně a obsahově nespoutaná povaha jejích veršů ji přibližuje k tvorbě surrealistů a tento výbor je toho živým důkazem. Obsahuje básně jak ze sbírek, které vyšly za básnířčina života, tak z výborů publikovaných po její náhlé smrti. Poprvé jsou čtenářům představeny také básně převzaté přímo z rukopisné pozůstalosti, tvořící asi třetinu tohoto souboru. Celek je působivým svědectvím o síle inspirace a originálním vidění této nevšední autorky.

Ničeho nevím o radosti
jak bílé dřevo na hladině vod
jsou ty tam moje hříchy i mé ctnosti
s chimérou nepoplavu o závod

Ničeho nevím o bolesti
neumím ani mluvit o tom všem
maličkou mušli svírám v pěsti
jsouc sama osudem —

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-430-1 (PDF)

zvětšit

Robert Janda
Ultimátní básník u bran absolutna

Blake, Hölderlin, Novalis, Nerval, Poe, Mácha, Lautréamont, Rimbaud, Rilke, Weiner, Chlebnikov, Trakl, Pessoa, Artaud, Michaux, Holan, Gilbert-Lecomte, Daumal, Celan, Le Grand Jeu, Viarre

272 stran, váz., 125 x 180 mm, rok vydání 2016, č. 263
ISBN 978-80-7438-153-9
cena 271 Kč, e-kniha: 135 Kč

Smyslem tohoto výboru není vršit další popsané stránky písemnictví našeho pomyslného světa. Autoři v této knize nejsou kastováni dle doby, literárního stylu, ani místa. Jediné spojení, které jako purpurové písmo splétá jejich vnitřnosti, je čin: být absolutním tvůrcem… Co to znamená? Nepsat básně, ale naplnit je bytím!
Nepřísluší nám soudit jejich postoje, užívání jedů nebo mimosmyslových technik k dosažení neosobního stavu. Žel, trvat do krve na svém, má své důsledky. Žádná lidská bytost není uzpůsobena dlouhodobě unést absolutno v ohraničeném stavu. Za to položit vlastní život, za plného vědomí, je oběť nejvyšší: smrt, muka, šílenství…
Vymažme si jednou provždy ze své hlavy všechny ty uhlazené představy o poesii. Všechnu tu krásu a vznešenost, která tak akorát ničí pozornost. Všechno to nanicovaté harampádí k ukolébání ducha. Už nikdy víc, co nazývá se uměním, žádné umné hromadění písmen, žádný nanicovatý obsah vět, žádné hmatatelné pojmy! Tak hlasitá umí být jen opravdová tíseň básní. Jako pádný důvod k ponoru, proti smyslu povznášet. Zvuk jednou provždy zborceného: ať je nám navěky vším a nadevše…

 

[koupit e-knihu]
ISBN 978-80-7438-400-4 (PDF)

zvětšit

Jan Borna
Psáno očima

72 stran, brož., 125 x 125 mm, rok vydání 2016, č. 264
ISBN 978-80-7438-154-6
cena 97 Kč, e-kniha: ZDARMA

Básně psané očima? Co to znamená? Člověk se někdy holt musí uchýlit k prostředkům, které jsou k dispozici, když ty běžné stávkují a odmítají sloužit. Poslední sbírka Jana Borny obsahuje jak netradičním způsobem vytvořené básně pojednávající o neochvějných jistotách a vytrvalém hledání cesty z osamění, tak prozaické texty týkající se vzpomínek z dětství. Jakkoli jsou nástroje vyjádření neobvyklé, autorovi se úspěšně daří zaměřovat na oblíbená témata, která prudkými a zacílenými pohyby protíná svým jazykozpytným mečem.

Musíte se rozeběhnout,
odrazit se a nabrat výšku,
pak jen s využitím teplých proudů stoupat
a ve studených klouzavě klesat.

Při přistávání si nenabít hubu
a hlavně se nepřestat obdivovat
všemu nad i pod sebou.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-427-1 (PDF)

zvětšit

Jan Borna
Malé prosby

68 stran, brož., 125 x 125 mm, rok vydání 2016, č. 256
ISBN 978-80-7438-146-1
cena 89 Kč, e-kniha: ZDARMA

Ve své znovu vydané básnické prvotině Jan Borna z mnoha úhlů zkoumá a nahlíží cestu k vnitřnímu osvobození. Jednoduchým, současně však rafinovaným a vynalézavým jazykem se za doprovodu tvrdošíjného smutku a neklidu noří do vnitřních labyrintů a cest. Přesto neztrácí hlavu a při svém putování si současně zachovává i určitý odstup.

Na parapet mi usedly dvě sovy.
Věděl jsem, že mohou kdykoli odlétnout,
a to nám dávalo sílu hledět si dlouze do očí.
Stačil jsem jim jen povědět o životě za sklem
a ony klouzavě odlétly.
Otevřel jsem za nimi okno
a ticho ke mně přišlo,
jak k člověku přichází jen ve vteřině výra.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-424-0 (PDF)

zvětšit

Inka Machulková
Barvy

72 stran, brož., 95 x 143 mm, rok vydání 2016, č. 255
ISBN 978-80-7438-145-4
cena 101 Kč, e-kniha: ZDARMA

Sbírka Barvy obsahuje verše z posledních pěti let života Inky Machulkové. Důležitou roli při sestavování poslední sbírky sehrály básnířčiny zápisníky. V pozůstalosti jich je celkem patnáct, vedle toho se našly další tři sešity, obsahující přípravné fragmenty dopisů i básní…

Kolik zlomků světelné vteřiny
je odsud k místům
tak přesně určeným
nezrušeným údivem?

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-421-9 (PDF)

zvětšit

Daniela Vodáčková
Z období prvních řas

64 stran, brož., 126 x 192 mm, rok vydání 2016, č. 250
ISBN 978-80-7438-140-9
cena 101 Kč, e-kniha: ZDARMA

Putování po vnitřních komnatách duše a místnostmi vinohradského bytu. Bolestivé dotyky minulosti, která pod tenkou slupkou, maskou, vypouští přízraky. Rusové na ulici, morče na balkóně, přežije? Příbuzní ve vězení. Prolínání jiskřivých slov, minulosti s přítomností. Zamlžený počátek, sledování niti, kam vede? Neviditelný konec. Následovat cestu? Vede dovnitř nebo ven? Bytosti na průčelí se šklebí.

Vzdálená čára, obzor, fialová,
a za ní, co když začátek
už nepřijde? A zase liška.
Stopy liščí ohon schová,
najdeš je? Za keři naváté.
Je to i není skrýš. A…

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-418-9 (PDF)

zvětšit

Martin Poch
Cesta k lidem

60 stran, brož., 130 x 200 mm, rok vydání 2015, č. 239
ISBN 978-80-7438-129-4
cena 101 Kč, e-kniha: ZDARMA

Třetí sbírce v řadě a zároveň první části autorovy tetralogie dominuje Motol - místo nemoci a uzdravení, vrátnice civilizované přírody a neuralgie citu. Nemocniční areál jako labyrint či město ve městě, ve kterém prostor nečekaně přechází v návštěvní hodiny. Ostatně je to také deník, lineární protokol příhod a motivů, podobně jako svatba, hypotéka, válka... Vrchní sestra jistě bude mít plné ruce práce. Bude mít ale i soucit?

Předstírám, že jdu s dobou, ale ve skutečnosti se brodím.
Přátelé to pochopili a nechávají mě rozptýlit se v davu,
aby rodinná oslava mohla začít tam, kde přestala...

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-945-0 (PDF)

zvětšit

Standa Černý
Jsem v rozpacích

64 stran, brož., 126 x 192 mm, rok vydání 2015, č. 238
ISBN 978-80-7438-128-7
cena 101 Kč, e-kniha: ZDARMA

Básnická sbírka Standy Černého pokračuje ve stopách jeho předchozích vydaných textů. Tématem krátkých básní jsou životní zkušenosti, iluze, stihomam a klam a kličkování mezi nastavenými překážkami, dotýkají se „zakletosti“ světa, jeho mizení a trvání, vztahu reality a ireálna, kdy „bílý den prolamuje noc, která užuž básní je“ a ďábel (rarach, satan a čert, staročesky „črt“) „se skryl v detailech“.

Roste ve mně mokrý pocit,
že svým prázdným životem mlátím plnou slámu.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-942-9 (PDF)

zvětšit

Josef Janda
Černé necky

88 stran, brož., 110 x 165 mm, rok vydání 2015, č. 231
ISBN 978-80-7438-121-8
cena 101 Kč, e-kniha: ZDARMA

Chtěli jste někdy vědět, jak se liší mozek lidojedů a zda ananas poslouží jako erotická pomůcka? Toužili jste někdy po tom zjistit, jak daleko dojede don Quijote na svém chudokrevníku a jak vypadají liduprázdné davy? Víte, že feminista je žena v mužném čísle? Že nejlepší je přihnojování zvířat čistě přírodní umělou výživou a tříuchý varan je ideální nenáročný domácí společník? Měli jste někdy malého skleněného ještěra zakousnutého do zátylku? Znáte smolaře, kterým nerostou křídla? Pokud na vás neúprosně dotírají podobné otázky, odpovědi na ně vám může poskytnout nová básnická sbírka Josefa Jandy Černé necky. Nenechte se ale obalamutit, neboť sám autor přiznává: „Nesmíte prostě věřit všemu, co vám surrealisté nakecají.

Lidé v Čechách
ba i na Moravě
jsou zase zmateni
Podobně jako mravenci
Když se jim nějaký ožrala
vychčije do mraveniště


[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-939-9 (PDF)

zvětšit

Zuzana Gabrišová
Ráno druhého dne

80 stran, brož., 126 x 192 mm, rok vydání 2015, č. 226
ISBN 978-80-7438-116-4
cena 101 Kč, e-kniha: ZDARMA

Krvácí do sebe, blaze, tiše… rozpaky z dětství, z matky; pak klášter kdesi v Jižní Koreji, Buddha jak pomeranč vyhozený za sebe (kdo ho chytne?); pak péče o kluka bez svalů – Zuzana Gabrišová krvácí svou poezii a krvácí svou poezií. V téhle korektní současnosti, v níž se bojuje za všechno (ale samozřejmě při zachování všech „výdobytků“) vyprazdňováním, mučením slov, prochází kolem básnířka s úplně jinou českou slovesností. V pěti částech sbírky, pokud by se slily všechny básně do jednoho textu, čteme příběh o tom, jak plevely budoucích výčitek pevně zakořenily… Jednou za čas se dostane do zemské atmosféry meteorit a spadne na území České republiky. Se sbírkou Ráno druhého dne Zuzany Gabrišové je to podobné…

díváš se na zbytky sebe
a nemáš nutkavou potřebu sbírat.
nech je ležet.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-900-9 (PDF)
zvětšit

Stanislav Denk
Hrana ohně

96 stran, brož., 102 x 149 mm, rok vydání 2015, č. 224
ISBN 978-80-7438-114-0
cena 101 Kč, e-kniha: ZDARMA

V pořadí již třetí básnická sbírka moravského básníka Stanislava Denka si stejně jako jeho předchozí texty pohrává s představou přechodu a přeměny jedné věty ve druhou, které splývají a přelévají se jako vlny. Stejně jako vlny se také slova rozpadají, stékají a naplavují se a vyplavují, strhávaná proudem, kdy jsou „jako slzy hnána větrem“, zatímco se na hladině zrcadlí modrající se duše. Tématem lakonických básní, majících občas až formu haiku (dle vlastních autorových slov: „Většinu obrazů opracuji až na samou dřeň, na hranici srozumitelnosti. Nevím, co tam ještě připsat. To podstatné tam je.“), jsou duchovní témata, často zobrazená na pozadí podzimu s tlejícím listím, vichřicí, mrazem a temnotou, nebo naopak žíznivého vysušujícího slunce:

Z hloubky vážit tajemství
Života. Vodo, proč nejsi nachová.
Vůně s libostí semene.
Na loukách nebe.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-897-2 (PDF)
zvětšit

Josef Janda
Volný způsob

384 stran, váz., 160 x 185 mm, rok vydání 2014, č. 214
ISBN 978-80-7438-104-1
cena 349 Kč, e-kniha: ZDARMA

Sbírka Volný způsob shrnuje dosud nevydané básnické soubory a cykly Josefa Jandy, které vznikaly od poloviny sedmdesátých do konce osmdesátých let minulého století. Jako komplementární ilustrační doprovod byly zařazeny koláže, jež autor systematicky sestavuje od roku 2011. Společný jmenovatel těchto slovních i výtvarných projevů představuje bezesporu mimořádný dar nevymyšleného – nevymyslitelného, spontánního až nechtěného, z podstaty objektivně –, tj. z autentických procesů a stavů skutečnosti samé generovaného humoru:

„V rámci podmořského výzkumu / jsme u dna narazili / na mohutnou vrstvu usazenin / utvořenou ze zbytků námořních kapitánů / Největší část z toho tvořily / ulity maličkých Cousteauů / které na západoafrickém pobřeží / byly používány jako výtečné platidlo / a to přesně do příchodu bílého muže.“

I přesto však Jandovy texty působí a také fungují jako biograficky skutečný, žitý živel, organická buněčná matrice či kadlub, do nichž básník průběžně a nárazovitě nalévá zjevně dosti paradoxně uspořádaný chaos svého vnitřního i vnějšího světa-prožitku. Tato senzitivita již nepotřebuje literárně korektní, „matoucí“ sofistikované okliky, čas a prostor života a básně tu alespoň v jisté výrazné a zaznamenáníhodné míře a struktuře splývá v jedno jediné, přetržité, slastně trýznivé kontinuum:

„...nic mi nebaví chtěl bych jeřáb a zvedat věci do vejšky a pak je pouštět až by se roztřískaly vo zem ty věci vo zem na malý kousky s vypoulenejma vočima na zdi čmárá sprosťárny kdepak ten na něj si jen tak někdo nepřijde s politováním vám musím oznámit že dnes v dopoledních hodinách mi zemřela pravá polobotka levá se ještě trochu cuká ,vrr vrr‘ řekl vlk v pohádce a začali s Karkulkou holdovat z jedné strany zoo a z druhé pedofilii... “

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-858-3 (PDF)

zvětšit

Jan Borna
Veselá čekárna

96 stran, brož., 125 x 125 mm, rok vydání 2014, č. 218
ISBN 978-80-7438-108-9
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Veselá čekárna není pro Jana Bornu jen místem, kde se člověk odevzdává tomu, co život přinese, ale také místem zastavení a spočinutí, které vybízí neustrnout a vykročit. Odvaha odolává obavám, syrová věcnost přechází v ironii a bytí se stává riskantní improvizací.

Vzduch se tu nehne,
nikdo nepřichází.
Čekám.
Na co?
Nevím.

V čekárně
si odklad nevysedím.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-870-5 (PDF)

zvětšit

Jan Borna
O lásce a o ničem

64 stran, brož., 125 x 125 mm, rok vydání 2014, č. 217
ISBN 978-80-7438-107-2
cena 89 Kč, e-kniha: ZDARMA

Básnické sbírky Jana Borny jako by se v průběhu času utvrzovaly ve věcné až úsporné, a přesto hluboce intimní poetice, která je prosta nuceně hledaných slov a jíž je vlastní sebejistý záznam viděného a ironická interpretace prožitého. Básně „o ničem“ s nadsázkou sobě vlastní slibují verše o lásce – jako o budoucím příslibu, nahotě v promrzlé krajině, jež provokuje něžnou křehkostí, zatímco láska žitá a odžitá se klidně zrcadlí v mlčenlivé samotě. Poezie autorovi umožňuje vystupovat ze sebe samého a dát křídla pohybu, který dopřává objevitelskou perspektivu nadhledu, protože „kdo se nepokusí, ten nepoletí“.

Minulost nám z lásky zbyla,
myši prokousaly sila,
zrno leží na vyprahlé zemi,
jeden k druhému jsme odsouzeni.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-867-5 (PDF)

zvětšit

Ester Fischerová
Ale co kdyby

72 stran, brož., 126 x 192 mm, rok vydání 2014, č. 216
ISBN 978-80-7438-106-5
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Verše sbírky Ale co kdyby nejsou žádné juvenilní miniatury, právě naopak: svým rozsahem, kompozicí a rytmickou gradací svědčí o zdravém autorském sebevědomí, které nepokukuje po tom, co by kde mohla z cizí poezie vstřebat, ale jasně říká: „Tady jsem já, toto je můj názor, takto svět vidím já.“
V knize nenajdeme jemnou dívčí lyriku, ale poezii reflexivní, hodnotící, skoro by se dalo říci až sumarizující. Jeden z nejvýraznějších básnických debutů poslední doby.

Je to jednoduché
nakonec.
Nikdo nemůže za nic
ale všichni za to,
že umírají velryby.
A bude se to točit, ach, ano, bude
se to dál točit.

Absurdní situace se
vznáší ve vzduchu i ve vodě,
ty mezi nimi vybíráš
a obratně je lapáš – vzniklými
tělesy hážeš po ostatních.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-864-4 (PDF)

zvětšit

Irma Geisslová
Temno nade mnou

80 stran, brož., 125 x 180 mm, rok vydání 2014, č. 213
ISBN 978-80-7438-103-4
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Výbor Temno nade mnou představuje básnickou tvorbu Irmy Geisslové (1855−1914). Autorčino dílo je dnes krystalickým svědectvím o potřebě poezie pro vlastní trvání, v tichu a samotě („Tma za mnou a tma přede mnou, / ať nikdo na mne nevidí! / Ať nikdo neví již, že jsem, / ať daleko jsem od lidí…“), o její přítomnosti ve vrstvách nepřístupných okolnímu světu a v rezignaci na jakékoli uznání či srozumění, současné i posmrtné; při méně šťastných okolnostech mohla zůstat dodnes téměř neznáma a její pozůstalost ztracena. Svou nejlepší tvorbu utajila a na její zveřejnění rezignovala. Pozůstalost Irmy Geisslové objevil až Ivan Slavík a její těžiště otiskl v souboru Zraněný pták (1978). Česká poezie a především její čtenář by byli chudší o jedno z nejpozoruhodnějších a trvalých děl.

Tma je… Úzkost hrdlo svírá,
mozek třeští v dusnu tom —
divým chvatem mrak se blíží,
v něm se skrývá blesk a hrom —

Rozsvítí se, zaburácí — —
Bůh nás milosrdně suď!
Dovolíš-li — trhám šaty,
bij, ó blesku, zde má hruď!

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-855-2 (PDF)

zvětšit

Pavla Vašíčková
Dnem dne

80 stran, brož., 102 x 155 mm, rok vydání 2013, č. 207
ISBN 978-80-7438-097-6
cena 97 Kč, e-kniha: ZDARMA

Druhá básnická sbírka Pavly Vašíčkové je plná hříček se slovy, s jejich hranicemi, s obzorem řeči a vzlety do bezmeznosti: Jelikož čteme písmena, ale ne vždy myšlenky, píšeme písmena, ale ne vždy činy, létáme na nebi, ale ne v něm. Cítíme přiléhavý tlak snů, mléčné objetí mlh. Neznajíce sytost hladu hladovíme sytostí, celý svět hladoví sytostí. Zbídačeni vědomostmi, obtěžkáni zkušenostmi, než se ve vzdálení budeme ještě více vzdalovat, budeme se muset rozhodnout, zda stát, nebo jít. Propast důvodů. Saháme po holi – opřeme se, či budeme bít? Vzpomínka umírá na okamžik, slovy, která v jasné akustice mrazu nikdy neulehnou k věčnému spánku. Trn výkřiku protrhl kůži ticha, hustotou bohatý vzduch. Myslí odpočívající na námahu víc než trpící?

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-840-8 (PDF)

zvětšit

Jan Kohout
Motýli nad propastí

320 stran, váz., 160 x 185 mm, rok vydání 2013, č. 202
ISBN 978-80-7438-092-1
cena 293 Kč, e-kniha: ZDARMA

Sbírka Motýli nad propastí shrnuje dosud nevydané básnické soubory a cykly Jana Kohouta, které vznikaly od poloviny devadesátých let minulého století až dodnes. Jan Kohout je autor ze společenství tvůrců, kteří vnitřní agresi, úzkost a s tím spjaté psychické procesy zpracovávají, reflektují, trhají i nově vyplétají. Sám autor to popisuje takto:

„Píšu, abych nechcíp, / nepíšu, abych nechcíp, / nepíšu a chcípu, / píšu a chcípu. / Stará čtyřtaktní metoda, / mí ,chcíplí‘ mi rozumějí.“

Básně se díky tomu rodí jako slast, ona radostná „zábava“ z tvorby, v níž se odvěký paradox existence člověka, spočívající ve vědomí vlastní smrtelnosti, transponuje do jiných, „já“ neohrožujících poloh, vtěluje se do principů i „nuancí paradoxů“.

„… všechno, co píšu, jsem vskutku viděl, slyšel a někdy i prožil, ale necejtím k tomu žádnej vztah. Prostě jsem si z čirý nouze, v dutosvětě svý hlavy otevřel vetešnictví… Baví mě spojování, konstruktivní destrukce, nuance paradoxu, baví mě brát to do rukou a degustovat varianty přitažlivosti, hledat erotozóny na špendlíku i lokomotivě.“

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-828-6 (PDF)

zvětšit

Jan Opolský
Sám všechen život býti

128 stran, brož., 125 x 180 mm, rok vydání 2013, č. 198
ISBN 978-80-7438-088-4
cena 149 Kč, e-kniha: ZDARMA

Básnické dílo Jana Opolského (1875–1942) náleží k těm, která dnes nejsou zapomenuta, ale přesto stojí na okraji literárního povědomí. Až křečovitě vypjatá strnulost, uvězněnost ve světě vlastní obraznosti, zaujetí sebou samým, vlastním nitrem a jeho vyděleností ze světa, téměř vše prostupující skepse, jejíž škleb je sycen ironií jen v některých polohách, a později také nostalgie za mizejícím časem, ukotvení ve ztemnělé krajině Podkrkonoší a zvláštní rovnováha vidění balancujícího mezi krásou a jejím zánikem, jedinečností života a osvobodivostí smrti, jsou charakteristické znaky Opolského tvorby. Žádná z jeho sbírek básní nevyšla v reedici, kterou by si první dva tituly, Svět smutných (1899) a Klekání (1900), zasloužily stejně jako jen o málo starší sbírky Hlaváčkovy či Březinovy nebo o málo mladší Gellnerovy nebo Tomanovy. Naléhavost sdělení a originalita básnického vidění se časem přesunuly do drobných próz, tvořících dnes známější část autorova díla. Některé charakteristické rysy se však znovu a v překvapivé proměně vynořily v pozdní básnické tvorbě, ve sbírkách Hory a doly a lesy (1931) a Čtení z hvězd a obelisků (1936), v nichž už atmosféře prázdna nedominuje uhrančivé zachycení děsivosti rozkladu, ale osvobodivé vyrovnání se s ním. Tento svazek připomíná Opolského jako básníka veršů, v neposlední řadě zpochybňujících potřebnost dobového kontextu pro osobitost díla; básníka z těch, kteří patrně nebudou nikdy šířeji známi, ale jejichž literární osud nemohl být šťastnější: čtenářská přitažlivost zůstává neměnná.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-813-2 (PDF)

zvětšit

Michal Matzenauer
Ostrovy v hlavě

176 stran, váz., 160 x 185 mm, rok vydání 2013, č. 197
ISBN 978-80-7438-087-7
cena 337 Kč, e-kniha: ZDARMA

Zdá se, že je tomu už dávno, co jsme se díky umění naučili vnímat neobvyklé souvislosti okolního světa a všemožných světů vnitřních. Vnímání vnějšího a vnitřního už vůči sobě nestojí v logickém protikladu, ale doplňuje se a umožňuje ve všem spatřovat jednotu. Celistvé poznání se bez vstřebání absurdit, bez propojení zdánlivých nebo i nanejvýše reálných protikladů neobejde. Možná je zapotřebí intenzitu rychle se střídajících obrazů a dějů kolem nás nepodporovat a básnicky množit, ale naopak všeobecně panující úprk „všeho kamkoli“ mírnit a z jeho nabubřelého tempa vyabstrahovat podobu jednoho jediného směru, který by nás dovedl k žádoucí jednotě. A k tomu je dobré svět objevit – objevit ho jako ostrov v hlavě. Michal Matzenauer nám podobu takového zázemí přibližuje a je jedno, zda je na něm právě poustevníkem – sbírkou Ostrovy v hlavě nás na něj zve.

Už se blížím domů / Už se těším / Nějaká ta vzpomínka / Ale jaká /
Jdu stále blíž / Ale co / Já teprve vycházím

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-810-1 (PDF)

zvětšit

Jan Gabriel
Rozházení chodci

120 stran, brož., 125 x 175 mm, rok vydání 2013, č. 196
ISBN 978-80-7438-086-0
cena 127 Kč, e-kniha: ZDARMA

Rozházení chodci
jsou pátou sbírkou básníka a výtvarníka Jana Gabriela. Jeho básně v přeneseném slova smyslu vznikají způsobem, který u něj převládá ve výtvarných dílech, a sice principem koláže. V Gabrielově poezii nejde o hledání nové nadreality, ani o magii snových obrazů. Autor se spíše „přehrabuje“ v tom, co ze světa zbylo: „I krize má jen monotóní barvu šrotu.“ Znovu slepuje střípky nenávratně rozbité reality, což se mu ovšem nedaří, dokonce se zdá, že o pevné znovuslepení neusiluje. Jednotlivé fragmenty kaleidoskopu se sice stálým přesýpáním skládají dohromady, ale smysluplný obraz světa již nevzniká, maximálně křivé zrcadlo.
Gabriel by se dal stručně charakterizovat jako básník informačního šumu. Možná je to dáno i jeho dlouholetou profesí redaktora denního tisku, kde se potřeba zaplnit prázdnou stránku často nachází v přímém protikladu s kvalitou informací. Ať již je hlubinná motivace autorovy tvorby jakákoli, jeho poezie není samoúčelnou hrou s významem slov nacházejících se na hraně nonsensu, okořeněnou ironií a imaginativním humorem. Skutečným spouštěčem Gabrielovy básnické tvorby je krize naší civilizace a niterná potřeba se vyrovnat s jejími doprovodnými jevy.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-816-3 (PDF)

zvětšit

Martin Poch
Jindřich Jerusalem

80 stran, brož., 130 x 200 mm, rok vydání 2013, č. 193
ISBN 978-80-7438-083-9
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Sbírka básní Jindřich Jerusalem přináší soubor textů z let 2007–2012. Jak již naznačila autorova prvotina Běhařovská lhářka, na kterou soubor volně navazuje, do české poezie vstupuje básník s výraznou osobitou poetikou. Jeho texty v sobě mají specifický enigmatický náboj, jenž je dán způsobem, jímž autor řeší konflikt mezi vnitřním světem básníka a realitou životního provozu. Reflexe tohoto rozporu se zde stává dynamickým zdrojem tvorby básnického obrazu. Zdá se, že této dichotomie si je autor vědom, aniž by se s ní spokojil. Svoji tvorbu charakterizuje ve stručnosti těmito slovy: „V ohnisku sbírky je zkušenost, pro kterou prostor není pouhým prostředím nebo kulisou, ale láskou a příležitostí. Texty balancují na pomezí básnické metafyziky a anonymní kartografie. Hledají rovinu, na které by mohla ožít a množit se místní jména. Úsilí o celistvý obraz a plnokrevný příběh je narušováno nespolehlivými montážemi a spontánním zhušťováním/uvolňováním materiálu, který je místy neudržitelný, místy vágní.“

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-819-4 (PDF)

zvětšit

Ladislav Nebeský
Obrazy ke čtení

80 stran, váz., 148 x 210 mm, rok vydání 2012, č. 177
ISBN 978-80-7438-067-9
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Svou knihou Obrazy ke čtení (s podtitulem binární poezie) se Ladislav Nebeský i tentokrát hlásí k poezii experimentální. Básně této knihy jsou založeny především na konfrontaci podoby čtvercových obrazů, sestavených z bílých a černých prvků, a obsahu víceslovných nápisů na jejich obvodu. Obraz je s nápisem svázán: v řádcích a sloupcích obrazu jsou písmena nápisu zakódována.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-684-8 (PDF)

zvětšit

Jan Kosek
Skeptikova dovolená

120 stran, brož., 112 x 190 mm, rok vydání 2011, č. 168
ISBN 978-80-7438-058-7,
ilustrovala Tereza Pavlíková
cena 113 Kč, e-kniha: ZDARMA

Skeptikova dovolená vytváří rozmanitý, a přitom poeticky sourodý prostor, do něhož nás Jan Kosek zve pomocí nikoli v současnosti hojně rozšířeného volného verše, ale štěpného rýmu, který se mu osvědčuje pro postižení několika oblastí vnímání. Dotýká se absurdity dnešního dění, v němž je všechno jakoby bez ladu a skladu vždy a všude možné. Ovšem zdánlivě surrealistická zůstává především nahlížená skutečnost, báseň – její karikatura – je jednak přísně realistická, jednak vede vtipnou hru na paradox vážného a nevážného. Texty se s rázností epigramů strefují do sporných či směšných míst společensko-politické, multikulturní, historické i národní sféry. Nechybí nota lyrická a transcendentní. Na oko sebejisté „náboženství“ dneška autor myšlenkově kontruje všudypřítomným požadavkem poctivosti vůči vlastní identitě.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-681-7 (PDF)

zvětšit

Pavel Ctibor
Cizivilizace / Zvířátka z pozůstalosti

88 stran, brož., 110 x 180 mm, rok vydání 2011, č. 157
ISBN 978-80-7438-047-1
cena 113 Kč, e-kniha: ZDARMA

Soubor básní je rozdělen na dvě části: tvoří je starší básnická sbírka Zvířátka z pozůstalosti (remix 2011), upravené vydání již jednou publikovaných textů soustředěných kolem ústřední a rozsahem nejdelší skladby „Pan J – kouzlo a podfuk“, a blok nazvaný Cizivilizace, glosující stav současné společnosti.
Strohá lékařská zpráva se náhle proměňuje v básnický text. Zcela přirozeně a samozřejmě se zde též objevují subatomární částice, srpek z makromolekul, urychlovače nebo pěšiny vnímané jako neurony přírody, prozrazující důvěrnou znalost tohoto prostředí. A přitom s nimi souvisí snaha o odkrývání nové citlivosti k tělu, řeči, i světu kolem.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-678-7 (PDF)

[stáhnout hudební MP3 ke knize]

zvětšit

Ladislav Nebeský
Obrazce slov

80 stran, brož., 148 x 210 mm, rok vydání 2011, č. 156
ISBN 978-80-7438-046-4
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Kniha Ladislava Nebeského Obrazce slov s podtitulem plošné binární básně představuje nejnovější tvorbu tohoto autora. Jeho nynější idea plošné binární básně volně navazuje na původní ideu binární básně z let šedesátých, která byla v té době patrně jeho nejoriginálnějším příspěvkem k experimentální poezii. Zřetelný formální posun od původních binárních básní k plošným binárním básním přítomnosti vedl k radikálnímu rozšíření možností autorovy současné poezie.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-675-6 (PDF)

zvětšit

Pavel Řezníček
Mizející ve voliéře

88 stran, brož., 110 x 165 mm, rok vydání 2011, č. 155
ISBN 978-80-7438-045-7
cena 97 Kč, e-kniha: ZDARMA

Postkatastrofická krajina surrealistických básní básníka a prozaika Pavla Řezníčka tvořících sbírku Mizející ve voliéře je zaplněna přidrzlými věcmi a zvířaty dožadujícími se svých práv, jak to odkoukali od lidí. A tak se ozývají mluvicí hodinky, chobotnice po požádání o občanský průkaz dělají lascivní gesta, psi ženou po ulici dřevěné manekýny z výkladu, elektřina prchá z transformátorů, neboť se tam necítí dobře, a dochází k dehonestaci veverky. Krajinu okupují postavy papežů střílených do čela členy Svazu španělských pěstitelů mrtvých očí za absenci podpory ve volební kampani, papežů oblizujících se navzájem s hady, na hůlku s bodcem napichujících odpadky, sbírajících vajgly a vykuřujících je, nadávajících turistům, kteří chtějí vidět, jak kupírují uši netopýrům a trhají hlavy habešským dětem, přičemž pneumatická kladiva rozbíjejí nebesa počmáraná nápisy "Pánbůh je vůl".

Kdo je to vlastně básník? Podle Řezníčka je básník podolek, česnek jak hvězdné nebe nade mnou a rosa v budoáru jako mravní zákon ve mně. Básník poráží stromy se zavázanýma očima, básník je závrať z mlíčí, které vypouští ta správná ryba na správný kaviár, a stačí mu, když má na talíři kus vraního masa. Je to hlavně ten, který ví, že rozkvetlé lány tulipánů a begonií jsou naší jedinou nadějí ve světě vepřových kolen prolezlých šváby a revolverů, které přišly do jiného stavu a rodí stále nové a nové.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-672-5 (PDF)

zvětšit

Jan Borna
Na dosah

80 stran, brož., 125 x 125 mm, rok vydání 2011, č. 154
ISBN 978-80-7438-044-0,
ilustroval Jaroslav Milfajt
cena 101 Kč, e-kniha: ZDARMA

Poetika střízlivosti a zdánlivě prosté sdělnosti je v další sbírce Jana Borny posílena hraniční trpělivostí, které je autorovi pro všední život potřeba a s níž postupuje ode dne ke dni jako my všichni, a přece podstatně jinak. Má-li v sobě motiv cesty vždy výrazný existenciální význam, ve verších knihy Na dosah je živen vyprahlostí okolní krajiny stejně jako schopností čistého či lehce ironického prožitku radosti z vezdejšího poznávání na naší silnici.
Subjektivní atakuje objektivní, dnešní přesahuje v nekonečné, toužebné se přeměňuje ve vědoucí. Tenká mez protikladů přijímaná bez lidsky marného vzpouzení se, a proto trpělivě mířící ke sjednocení.

Nepospíchám,
cesta má v sobě klid.
A když poznám, že ano,
mám o to větší důvod zpomalit.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-669-5 (PDF)

zvětšit

Stanislav Denk
Obruče vzduchu

104 stran, brož., 102 x 149 mm, rok vydání 2011, č. 153
ISBN 978-80-7438-043-3
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Básně Stanislava Denka nejdou jen číst, musí se opakovaně prožít do morku kostí. Je osvěžující v nich vylouhovat zpitomělou mysl. Jsou to palčivé odpovědi na neexistující otázky. Opatrně rozhrnují vyprahlou hlínu v místě nakladených velrybích vajec, zpětně překomponovávají traumatizující dramata nočních můr a tyranizují nás tušeným smyslem.
Jsou jedlým blátem po suchém lijáku, milosrdným výsměchem, očistnou parodií zkompromitovaného ráje. Jsou úderem pod pás a náhlým procitnutím z tupé euforie.
Stanislav Denk je vesnický bard, který se vyhýbá cvrkotu literárních kaváren a mediální páře nad hrncem. Má filcové boty od hnoje, ruce od povidel a ve vousech včelí med.
Není snadné být jeho přítelem, je nemožné ho pochopit na první tři pokusy. Je básníkem nutkavých návratů a hlubokých empatií. Nemystifikuje, nepřikrášluje. V jeho prostém světě kokrhají dlouhosrsté krávy, kachny teskně vyjí na měsíc a kolem močůvky tančí potetované rusalky. Židle zbyde i pro Boha, ďábel se vetře škvírou v podlaze.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-666-4 (PDF)

zvětšit

Pavla Vašíčková
Ne zcela obsazené

72 stran, brož., 102 x 155 mm, rok vydání 2010, č. 143
ISBN 978-80-7438-033-4
cena 89 Kč, e-kniha: ZDARMA

Poezie nelíbivá, mnohdy jsou to verše škobrtavé, odírající jazyk na kost. Pavla Vašíčková se jím s vážností prodírá, aby ohledala hranice sdělnosti slov; jistý minimalismus vyvažuje pasážemi vyznačujícími se kypěním, bubláním, zaklínáním – všelijakým kroužením kolem nesdělitelného, které by bylo rádo vyřčeno. Překvapuje nečekanými zkratkami, syrovým gestem; mučivé noční můry se zvrhávají v nepříliš úlevnou sebeironii. Důležitým rysem je poctivost – autorka na čtenáře nic nehraje: nesnaží se ho okouzlit, nechce být politována, nesnaží se dělat čtenářsky vděčnou legrandu. Jako by jí nezbývala síla na něco si hrát nebo se předvádět, potřebuje pouze jediné – co nejpřesněji uvidět podstatu a pojmenovat ji. Tento cíl sleduje velmi umanutě, nešetří přitom ani jazyk, ani sama sebe. Tím je její poezie velice „mužná“ a riskující. Cenný hlas, zvláště mezi poezií psanou ženami neobvyklý.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-663-3 (PDF)

zvětšit

Jan. Jan Novák
Z deníku po Celanovi

200 stran, brož., 107 x 187 mm, rok vydání 2010, č. 134
ISBN 978-80-7438-024-2
cena 181 Kč, e-kniha: ZDARMA

Kniha Z deníku po Celanovi je významnou básnickou knihou Jana. Jana Nováka. Její texty fascinují svou mnohovýznamovostí, originalitou, jazykovou odvahou i rytmem. Novák si vytvořil svůj zcela osobitý básnický výraz, který v této rozsáhlé sbírce dovedl k nejhlubšímu možnému vyjádření nevyslovitelného. Sbírka se svým názvem hlásí k jednomu z největších evropských básníků dvacátého století, po němž básník dál zkouší možnosti poezie. Jde o dílo na první pohled hravé, průzkumnické, to je ovšem jen první dojem. Čteme-li pozorněji, spatřujeme v textech hloubku a vážnost – podobně jako v poezii Celanově.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-660-2 (PDF)

zvětšit

Inka Machulková
Probuzení hráči

64 stran, brož., 95 x 143 mm, rok vydání 2010, č. 131
ISBN 978-80-7438-021-1
cena 97 Kč, e-kniha: ZDARMA

Sbírka Probuzení hráči básnířky Inky Machulkové je pokračováním tvorby, jíž bylo po autorčině emigraci do Německa dáno čerpat z dvojí situační perspektivy. Opětovné návštěvy České republiky, konané po roce 1989, poskytují prostřednictvím poezie s osobitou vzpomínkově-fragmentární poetikou záznam prožívání v obou daných domovinách. Návraty nejen do Prahy a nejen fyzické ukazují, že Machulkové svět je časovým prostorem, v němž vnímáme plynutí završujícího se pozorování a poznání, podpořené poklidnou imaginací. Při zvukomalebném zjemnění uctívajícím užívaná slova čteme variace ústřední otázky po lidském probuzení. Nastalo už, nebo si na něj stále teprve hrajeme? Nastane kdy? Nevede snad cesta ze spánku znova a opakovaně právě do spánku – byť spánku s kvalitou, kterou nazýváme denní bdění? Verše jsou tu natolik poctivě "navazovány k zemi", že zůstává pouze na nás, jakým způsobem jimi vystavěné kulisy využijeme k interpretaci návštěvy ve vlastním životě.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-657-2 (PDF)

zvětšit

Vladimír Houdek
Vy srdce v ohni mroucí

72 stran, brož., 125 x 180 mm, rok vydání 2010, č. 129
ISBN 978-80-7438-019-8
cena 97 Kč, e-kniha: ZDARMA

Výbor Vy srdce v ohni mroucí představuje skromné básnické dílo Vladimíra Houdka (1869–1908). Na rozdíl od mnoha generačních druhů je dnes skoro neznámý, ačkoli i několik málo ukázek v antolo­giích z nedávné doby prozrazuje autora svébytného a nezaměnitelného tónu.
Houdkovy seberozdíravé texty jsou exponovány v neúprosně kontrastním světle, odhalujícím determinaci lidského osudu rozkladnou mocí tělesnosti. Obzor básní je směstnán do stále znovu opakovaných motivů a scenerií, jimž dominuje úděl prvotního hříchu, vášeň ve své tělesné a téměř vždy ponižující, odpudivé, tragické podobě. "Oheň vášní" plane ničivě a neuhasitelně, a na pozadí "ohně bolestí a vzdoru" se vynořuje jediná hodnota, které se lze životem přiblížit – chladná a vzdorovitá důstojnost tváří v tvář zániku a absurditě.
Pohrdnutí časovým stejně jako věčným je neobvyklé svou mimořádnou důsledností – a bezvýchodností. Přesto jako kdyby autor na několika místech vydal také svědectví o tom, že za naprostým vzdorem a pohrdáním je přece skryta potřebnost doteku s nadčasovým – i kdyby "v cíp nebes, věž kde čněla" mohla směřovat jen "němá výčitka". Sklonění, kterému zde předchází dopředu beznadějně ztracený zápas s viděním a prožitkem světa, je tím nejosvobodivějším rozměrem naprostého zřeknutí se východiska z pobytu zde, "v pochmurné vášně roznětu", v níž není víc než "děs prázdna" a kde jen "plameny krve zbaví záhrobní zimy".

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-654-1 (PDF)

zvětšit

Josef Janda
Dohořívající filozof

72 stran, brož., 110 x 165 mm, rok vydání 2010, č. 125
ISBN 978-80-7438-015-0
cena 97 Kč, e-kniha: ZDARMA

Nová sbírka Josefa Jandy nazvaná Dohořívající filozof přináší texty z období posledních pěti let. Autor v nich rozvíjí svůj pohled na absurdní divadlo dnešního světa, jehož krédem se stalo nemyslet – což jen stěží může představovat završení přirozeného gnozeologického vývoje. Na pozadí nenávratně mizejícího času se objevuje tušení možného konce současného civilizačního cyklu. A všeobecné zblbnutí, k němuž jak se zdá globální společnost nezadržitelně směřuje, je toho tak pouze nutným předpokladem. Textům dodává groteskní charakter černý humor, jímž básník nešetří, přičemž groteska, i když se jí smějeme, je sama o sobě krutá a vážná věc. V tomto ohledu přesahují texty rovinu pouhé individuální výpovědi a stávají se kritickou sondou, zaměřenou na znepokojující jevy konkrétní iracionality naší psychosociální reality.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-651-0 (PDF)

zvětšit

Ladislav Nebeský
Vrstvy

80 stran, brož., 148 x 210 mm, rok vydání 2010, č. 123
ISBN 978-80-7438-013-6
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Ve čtyřech kapitolách nabízí kniha Ladislava Nebeského Vrstvy pohled na jeho experimentální básnickou tvorbu. Zatímco kapitola první se zeširoka rozhlíží po jeho poezii z období 1964–1972, kapitola druhá se soustřeďuje na ideu binární básně. Kapitola třetí obsahuje dosud nepublikované básně charakteristické pro období po roce 1995 a kapitola čtvrtá přináší jeho tvorbu nejnovější.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-648-0 (PDF)

zvětšit

kolektiv editorů
Antologie české poezie I. díl (1966–2006)

576 stran, váz., 160 x 230 mm, rok vydání 2009, č. 115
ISBN 978-80-7438-005-1
cena 498 Kč, e-kniha: 249 Kč

Antologie české poezie I. díl (1966–2006) představuje českou básnickou tvorbu posledního čtyřicetiletí, jež u nás dosud nebyla v takovéto šíři prezentována. Tento I. díl se soustředí na tvorbu především starší generace. Každý autor je představen reprezentativním výběrem ze svých sbírek publikovaných od roku 1966, jsou zde uváděny i básně rukopisné. Výběr textů je doplněn medailony autorů, přinášejícími kromě základních životopisných dat a fotografických portrétů i kompletní bibliografie.
Antologie je vhodnou příručkou nejen pro školy, pro učitele i studenty české literatury, ale je určena každému, kdo se zajímá o současnou českou poezii. Může pomoci čtenáři objevit neznámé autory a souvislosti jejich poetik, a otevřít tak nejširšímu okruhu zájemců svět novodobého českého básnictví.

V Československu prožívá kultura dobu rozkvětu právě kolem roku 1966, což je spojeno s politickou liberalizací, s oslabením a pozdějším zrušením cenzury, s otevřením dveří k rozmanitým světonázorům i tvůrčím metodám, přičemž je třeba říci, že tyto dveře se skutečně doširoka otevírají teprve během několika měsíců v letech 1968 a 1969. V šedesátých letech opět začínají publikovat autoři, kteří byli dříve odsouzeni k zapomnění. Kolem roku 1956 probíhalo v Československu v oblasti kultury jisté tání, bylo však mnohem slabší a záhy skončilo dalším přívalem mrazu. Potlačení myšlenek „pražského jara“ a následná „normalizace“ znamenaly nejdříve postupné, a záhy pak rychlé utažení šroubů a dlouhodobý marasmus oficiální české kultury. Je jasné, že v takové situaci byl velmi podstatný samizdat, který se v té době čím dál tím více rozvíjel, přestože jeho rozmach a především náklady samizdatových publikací měly k polskému „druhému oběhu“ daleko.. (…)
Leszek Engelking

 

[koupit e-knihu]
ISBN 978-80-7438-687-9 (PDF)

zvětšit

Michal Matzenauer
Po kameni cesta

88 stran, brož., 115 x 190 mm, rok vydání 2009, č. 113
ISBN 978-80-7438-003-7,
v knize je vložen list s písní
cena 109 Kč, e-kniha: ZDARMA

Ve sbírce Michala Matzenauera nazvané Po kameni cesta se setkáváme s poetikou pro autora již charakteristických rysů. Motiv bloudění jako by se posunul konkrétnějším směrem; lyrický subjekt se nachází na dané cestě, dávno již vmíšen spolu se všemi živly světa do obeznámenosti o jejích mnohých krásách i nástrahách. Na své pouti tak kráčí osamoceně, ačkoliv v kontextu osobních zpovědí i společenských pozorování míjí překážky-kameny, které pro něj nejednou znamenají zaklesnutí se za samotnou hranu komunikace – hranu dělící jeho a společnost, jeho a ženu, místy pak dokonce dělící sebe samého.
Výběr z těchto básní vyšel roku 1993 v knize Postavy na zpracování. V kompletní podobě však sbírka vychází poprvé.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-645-9 (PDF)

zvětšit

Sylvie Stanovská (ed.)
Hle, již v mém srdci vstává den
Antologie německé dvorské lyriky 12.–14. století

144 stran, brož., 130 x 190 mm, rok vydání 2009, č. 112
ISBN 978-80-7438-002-0
cena 167 Kč, e-kniha: ZDARMA


Antologie německé dvorské lyriky Hle, již v mém srdci vstává den obsahuje písně druhé poloviny středověku znázorňující milostný cit dvorského rytíře ke své paní. Dvorská paní v písních bývala zosobněním všech myslitelných ctností, což do velké míry zame­zovalo rytíře odměnit vrchovatou odměnou, a tato láska bývala nenaplněna. Tím, že vzhlíží ke své paní, se rytíř snaží přiblížit ideálu, jejž vyznačuje uznání ve společnosti, stálost a věrnost, uměřenost chování, dobré vychování či vnitřní čistota. Jmenované vlastnosti jsou rytíři jakýmsi zrcadlem, dobové konvence jej zachycují teprve na cestě k naplnění těchto ctností, tedy hluboko „pod“ horizontem, nad kterým se jako nedostižný ideál vznáší jeho paní. Z tohoto důvodu představuje většina písní minnesangu oslavovanou paní jen v erotické sublimaci jako nedostižnou bytost, k níž je rytíř přesto neodbytně přitahován a jíž je zavázán svou věrností. Jelikož základním impulsem rytířovy obraznosti je erotičnost, „minne“ je vždy erotickým vztahem, který by se dal pojmenovat jako trvalý, a tím blízký manželství. Je ale namnoze nenaplněný a vždy tajený před společností. Pro svou povahu a fakt, že paní byla středem celého světského života rytíře, v postavení, které by v lidském životě mělo být určeno pouze Bohu, býval častým terčem kritiky ze strany církevních kruhů.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-642-8 (PDF)

zvětšit

Martin Langer
Stará gesta

80 stran, brož., 112 x 168 mm, rok vydání 2009, č. 111
ISBN 978-80-7438-001-3
cena 83 Kč, e-kniha: ZDARMA

Z neúprosného „bytí k smrti“ vyrostly básně Starých gest. Sbírka se klene od rozbřesku stvoření ke smrti. Na pozadí existenciálního souboje autor zkoumá základní životní situace. Tázání po smyslu básnického vyjádření prosvítá, ač samo neformulováno, všemi oddíly. Mystická vážnost i neuchopitelné, mimovolní nečistoty, na úrovni jazykové i obrazné, tu představují podstatnou básnickou hodnotu.
Osobní témata Martina Langera tak v časovém rozmezí devíti let nabývají podobu více než naléhavou.

Nejsme dobrými lidmi
ani zlými bohy
něco mezi nesmírnými boky
Vesmíš!

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-639-8 (PDF)

zvětšit

Sü Č’-mo
Píseň spadaného listí

80 stran, brož., 119 x 169 mm, rok vydání 2009, č. 105
ISBN 978-80-86862-95-8, z čínštiny přeložila Magdalena Rytinová
cena 101 Kč, e-kniha: ZDARMA

Tvorba básníka Sü Č’-moa slouží v čínské kultuře za určitý mezník, neboť je dokladem jedinečných změn, jimiž při svém otevírání se světu společnost jeho rodné země na počátku minulého století procházela. Ač jeho poezie obsahuje tradiční témata, jako je lyrické opěvování krásy a bohatosti přírody, je často impresionistickou koláží vytvořenou ze směsice míhajících se barev, oslavuje lásku, rmoutí se nad pomíjivostí lidské existence, soucítí s trpícími, či vyjadřuje touhu zachovat si opti­mismus a tvůrčí zanícení. Zprvu je psána klasickou čínštinou při zachování klasické formy, postupně do ní více a více pronikají západní témata, jako je pesimismus, politické motivy nebo do sebe včleňuje prvky křesťanství, buddhismu či hinduismu.
Poezie, při jejímž psaní básník vydatně čerpal ze svého, na tu dobu nebývale bouřlivého a na události nabitého, i když velmi krátkého života, tak stojí v zajímavém mezisvětí, jakoby vstřícně rozkročena do několika stran, a tím i k nám, českým čtenářům. Souznění způsobu prožívání a tvoření, které u tohoto autora nacházíme, spolu s prolnutím vlivu dvou tak stále odlišných světů Východu a Západu zanechalo odkaz lyricky a symbolicky bohatý, avšak prosycený pokorou mysli a prostotou srdce.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-636-7 (PDF)

zvětšit

Hugo Sonnenschein
Zaběhl jsem se s toulavými psy

96 stran, brož., 120 x 185 mm, rok vydání 2009, č. 104
ISBN 978-80-86862-94-1, z němčiny přeložil Radek Malý
cena 127 Kč, e-kniha: ZDARMA

Soubor básní v původním českém překladu Radka Malého předkládá výbor z díla básníka, žurnalisty, anarchisty, revolucionáře a rebela Sonky (vlastním jménem Hugo
Sonnenschein). Částečně tak vyplňuje mezeru, která v českých literárních dějinách obecně u německy píšících autorů dosud existuje.
Pestré a nesnadné životní cesty daly vzniknout veršům dotýkajícím se kontextu české generace buřičů, symbolismu a zapadajícím do mantinelů evropského expresionismu.
Při jejich čtení je třeba se porovnat s individualistou osobitého stylu, který se s údělem židovského původu poměřuje ostnatými zbraněmi slov používanými jak k namíření proti nepříteli nebo na obranu sympatizanta, tak k prodírání
se tuláckými trasami, k boji s útrapami nesvobody či krásou svobody.
A nebylo by poezie bez možnosti vystopovat archetypy provokující nás věčně nadčasovým tónem:

Ztracený svět, jejž šest stěn drtí
ve tmě a v mrazu. Život – zeď.
Rozežrán nouzí, líbán smrtí.
Život, v němž chybí slůvko „teď“.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-633-6 (PDF)

zvětšit

Zdeněk Hron
Řeka v dešti

128 stran, brož., 105 x 145 mm, rok vydání 2009, č. 103
ISBN 978-80-86862-93-4
cena 122 Kč, e-kniha: ZDARMA

Závěrečná část trilogie navazující na předcházející sbírky Blboun nejapný a Škvírou v žaluzii je formou a zčásti i tématikou obdobná. Co ji odlišuje, je přibývající touha po tom pokračovat. Touha tolik známá většině z nás, přičemž zacházet s ní tak vědomě a přetvářet její intenzitu tak osobitým způsobem dokážou jen málokteří.
Příslovečná řeka v dešti nabírá v zorném poli autorova nitra bezpočet podob, až prolne do samotného pozorovatele a na oplátku sděluje cosi ona jemu – řečí dešťových kapek dopadajících na vodní krajinu, které jednou dětsky šplouchají, jindy marnotratně popichují, krutě bodají či dekadentně ševelí…

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-630-5 (PDF)

zvětšit

Miroslav Koryčan
Kormidla (ne)paměti

120 stran, brož., 150 x 180 mm, rok vydání 2009, č. 099
ISBN 978-80-86862-89-7
cena 139 Kč, e-kniha: ZDARMA

Kormidla (ne)paměti, v pořadí pátá sbírka experimentální poezie básníka a výtvarníka Miroslava „Korýše“ Koryčana, přináší pohled na autorovo aktuální směřování. Za proměny dynamiky v básních přetrvávají „nezbytné“ a charakteristické slovní hříčky, jako jsou novotvary, slovní pokrouceniny, lingvistické chytáky a exotické cizojazyčné výrazy, jež texty doplňují a obohacují. Neboli Koryčanovými vlastními, pokornými a upřímnými slovy:

A proč texty vznikly?
bych vyzeral tajemně
čněl coby polyhistor i polyglot
takže – půjdu-li kol
upadni v prach
a čelem buš v šutr
bys nespatřil (mou)
křivou hubu.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-627-5 (PDF)

zvětšit

Michal Matzenauer
Soukromý labyrint

128 stran, brož., 195 x 188 mm, rok vydání 2009, č. 096
ISBN 978-80-86862-86-6,
ilustroval Michal Matzenauer
cena 337 Kč, e-kniha: ZDARMA

Za prolnutí básnického a výtvarného vyjádření, které je kompoziční platformou jeho páté knihy poezie, nás Michal Matzenauer provází světem jedinečného způsobu svého prožívání a cítění, tentokrát po cestách Soukromého labyrintu.
Předznamenaný motiv bloudění může být pro čtenářský přístup dílčí, nebo kompaktní – podle toho, kudy a jak do veršů a kreseb vstupujeme. Necháme-li si pro procítění vymezenu jednu báseň či kresbu, ocitneme se v prostředí někdy mikropovídky, jindy deníkového záznamu, jejichž symbolika nám poskytne bezpočet silných námětů k hledání v nich nedořečeného. Uchopíme-li naopak sbírku coby sourodý artefakt a po procestování dílčích významů a obrazů nahlédneme celek v jeho cykličnosti, možná budeme vzácně nasměrováni ke kýženému středu originálně obkružovaných umělcových holopravd.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-624-4 (PDF)

zvětšit

Jiří Schmitzer
Kanimůra ze Šardonu

152 stran, váz., 108 x 154 mm, rok vydání 2008, č. 082
ISBN 978-80-86862-72-9, ilustroval Jan Gruml

cena 149 Kč, e-kniha: ZDARMA

Kanimůra ze Šardonu obsahuje výbor ze známých i méně známých textů z divadelních představení, koncertů, studiových nahrávek, i básně úplně nové, které byly napsány pro toto knižní vydání.
Mimo Kanimůru, brouky a mravence nechává autor, skrze svou svéráznou zemitou poetiku, promlouvat především množství podivných čilých či unavených chlapíků, třeba jako tohoto:

Já jsem tvrdej chlápek hoši
chodím světem stovky let
jako mladej to jsem míval
ideálů bezpočet
jako mladej to jsem bejval
mockrát málem hotovej
to se jenom blbec diví
proč jsem dneska takovej

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-621-3 (PDF)

zvětšit

Ladislav Nebeský
Za hranice stránek

88 stran, brož., 210 x 297 mm, rok vydání 2008, č. 076
ISBN 978-80-86862-65-1

cena 148 Kč, e-kniha: ZDARMA

Výrazným mezníkem v básnické tvorbě Ladislava Nebeského je kniha Bílá místa, která je založena na představě čtení neviditelných slov. Když tuto představu přijmeme, proč bychom nepřijali také představu čtení slov za hranicemi stránky? Právě na takové představě je založena kniha Za hranice stránek. Nebeského způsob práce s jazykem se stává jedinečnou myšlenkovou kvalitou, přesahující hranice možností dosud existujícího vnímání jazykových děl. Musíme si však představit překročení celého textu do prostoru kolem sebe. Ovšem neméně zajímavý je i opačný pól – naše pozastavení se nad krásou struktur grafémů, které možná zatím ani nechceme identifikovat přesně.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-618-3 (PDF)

zvětšit

Zdeněk Hron
Škvírou v žaluzii

140 stran, brož., 105 x 145 mm, rok vydání 2008, č. 069
ISBN 978-80-86862-61-3

cena 122 Kč, e-kniha: ZDARMA

Škvíra v žaluzii je bezprostředním pokračování předchozí sbírky Blboun nejapný. Co všechno se dá zachytit v průzoru lecčíms zúženém? Během dvou let dalšího životního poločasu se při zdánlivém i skutečném omezení lidských možností básníkovi zjevuje poznání – o to úsečněji a přesněji, oč více si jeho zaclonění lidskou společností a nánosy fyzických neduhů uvědomuje.
Stále (nebo konečně až teď) je tedy k nalezení mezera pouštějící nás dál, do níž lze však pouze některým se ctí vejít, nikoli se jen úlevně vtěsnat, a uskutečnit v ní akt své existence… Tentokrát dochází k jejím objevům v podhoubí prorostlém nocí a dnem, samotou a sounáležitostí, slastným i bolestným. Obrací-li se básník čestně tváří v tvář k lásce, jde o počin vzešlý z nastalého ticha v něm. Z ticha přetvářeného v úkazy jindy spatřitelnými snad mezi jedinými dvěma díly žaluzie…

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-615-2 (PDF)

zvětšit

Hana Fousková
Psice

64 stran, brož., 115 x 190 mm, rok vydání 2008, č. 072
ISBN 978-80-86862-60-6,
vyšlo v devíti různých variantách obálky
cena 138 Kč, e-kniha: ZDARMA

Když jsem ještě měla psa Ronyho a bála jsem se, že umřu na rakovinu, ptala jsem se boha, co se mnou bude. V kamnech, ve kterých se zrovna netopilo, sedmkrát zadunělo. Říkala jsem si: Je sedm dní do Dušiček, sedm týdnů do Vánoc, sedm měsíců do mých narozenin a sedm let do konce století. Ten čas se teď naplnil. Nevím sice, kdy budou Dušičky, protože jsem se dosud nezmohla na kalendář, ale vím, že budou brzy. Poslední dny jsem hodně zhubla a cítím se unavená. Možná, že se mi vrací rakovina. Celých těch sedm let si neustále říkám: „Dál a výš“, ale právě teď jsem najednou pochopila, že už nikam dál nechci. Že dál a výš už je jen šílenství a bůh. Je mi teď líp. Začínají se kolem mě objevovat lidé, možná, že to znamená návrat k životu a ne ke smrti. Těch sedm let jsem prožila v naprosté samotě, jen se psy. Lidé zůstali na strmých stěnách údolí, jehož dnem procházím. Dcera, která mě před sedmi lety opustila, je pro mě už dva roky nezvěstná. Obrátí-li se můj život jiným směrem, půjdu jím. Jestli přijde smrt, nebudu se jí bránit.

Deníkový zápis Hany Fouskové z roku 1999,
kdy začaly vznikat první básně ze sbírky Psice.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-612-1 (PDF)

zvětšit

Hermor Lilia
Osamělý chodec

120 stran, brož., 125 x 180 mm, rok vydání 2008, č. 070
ISBN 978-80-86862-58-3

cena 120 Kč, e-kniha: ZDARMA

Výbor ze čtyř básnických sbírek Hermora Lilii (Františka Bíbla), které byly původně vydány v nepatrných nákladech malým kladenským nakladatelstvím mezi lety 1917–1931, si bere za cíl připomenout tohoto „zapomenutého básníka“, jehož objevil Jiří Kolář a snažili se udržet v kulturní paměti mj. Ivan Diviš a Ivan Slavík.
Jedinečná osobitost Liliovy poezie, navenek sonorně jednotvárná, zevnitř neobyčejně členitá, spočívá zejména v jejím jazyce, ve zvláštní syntaxi vyjadřující „nespojitou spojitost“ evokovaných dějů a proměnu skupenství i všemožné stavy „mezi“, obsahuje i bohatý rejstřík novotvarů. Texty odkazují ke skutečným, tj. „duchovým“ substrátům skutečnosti, skrytým pod jevovou stránkou nazíranou našimi smysly.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-609-1 (PDF)

zvětšit

Lubor Kasal
Orangutan v továrně

64 stran, brož., 168 x 135 mm, rok vydání 2008, č. 065
ISBN 978-80-86862-54-5, ilustroval Nikola Čulík
cena 138 Kč, e-kniha: ZDARMA

Lubor Kasal se ve své nové knize poezie Orangutan v továrně představuje v plné básnické síle. Jeho zřejmá inspirace surreálnou imaginací a propojování vzájemně vzdálených motivů a situací je ale vpředeno do složité vnitřní logiky textu, v němž drsně a naléhavě zaznívá civilizačně kritický tón. Děje se tak nejen prostřednictvím řady odkazů, aluzí či parafrází, ale i skrze místy až experimentální hru s jazykem.

Milý Orangutane,
když jsme tehdy začali (L. K., já a tatínek) tu hru s bublinami a někdo z nás přivolal příšeru, která se začala dobývat do bytu nějakého panelákového inžinýra, vůbec jsme netušili, co z toho nakonec vzejde. Ten byt byl pro přízrak příliš těsný a nájemník, navzdory vysokoškolskému vzdělání, nebyl s to překročit svůj komunální stín... Z přízraku ses nakonec vyklubal Ty, vzrostlý orangutaní samec nadaný lidskou řečí, a jak šel čas, zaplétal ses do trapných přízemních dějů, chtějů a nechtějů ostatních postav a ani Tvůj transprimátský nadhled Ti nebyl nic platný.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-606-0 (PDF)

zvětšit

Zdeněk Hron
Blboun nejapný

176 stran, brož., 105 x 145 mm, rok vydání 2008, č. 060
ISBN 978-80-86862-49-1

cena 122 Kč, e-kniha: ZDARMA

Na básníka sáhla smrt, ale na neznámou dobu ho ještě vrátila životu v civilizaci, která se s otevřenýma očima vzdává vlastního řádu i kultury. Postrádá ducha, čest, slušnost.
Vlastní dětství ožívá v hraní s vnučkou. V krvi v zámlkách a nesdělitelně promlouvají paměť rodu a smutek rasy. Poslední sázky na lásku a přátelství. Zápas i laskavost všemu navzdory. Takto vymezený vnitřní svět je dějištěm veršů, v nichž v ovzduší smíření vášně ještě nevyhasly.
Jan Vladislav o sbírce napsal: „Stručně a výstižně by se to asi dalo shrnout přirovnáním jednak k prostým a působivým Zápiskům z nemoci Josefa Hory, jednak k oproštěným, nerýmovaným básním, které psal po té své životu nebezpečné operaci Jaroslav Seifert.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-603-9 (PDF)

zvětšit

Jan Borna
Krajina nad parapetem

80 stran, brož., 125 x 125 mm, rok vydání 2008, č. 058
ISBN 978-80-86862-47-7, ilustroval Jaroslav Milfajt
cena 99 Kč, e-kniha: ZDARMA

Krajina nad parapetem se v autorových básních proměňuje v přirozené a citlivé obrazy situací běžného dne, které nezanechávají jen lyrický dojem, ale často s sebou nesou i hořkou osobní výpověď. Neděje se tak ovšem v posmutnělé atmosféře, naopak, básníkova krajina se může chlubit smířlivostí, nadhledem, existenční vyrovnaností a jemným humorem.
Aforistická pointa, ironie a celkový smysl pro hru s jazykem i se sebou samým je pak pro Jana Bornu příznačným způsobem sdělování toho nejintimnějšího – jeho příznačným výhledem nad parapet:

V mých básničkách poletují sýkorky
a hnízda jim vyhřívají předoucí kočky.

Hluboko utajeno žije neslučitelné,
slova mne spouštějí do propastí.
Padám,
a přitom vřeštím slastí!

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-600-8 (PDF)

zvětšit

Sylva Fischerová
Anděl na okně

72 stran, brož., 110 x 185 mm, rok vydání 2007, č. 045
ISBN 978-80-86862-34-7
cena 99 Kč, e-kniha: ZDARMA

Nová sbírka Sylvy Fischerové představuje další posun autorčiny poetiky: směrem k jednoduchosti výrazu a přesnosti pojmenování, aniž by ovšem básnířka rezignovala na hloubku svého tázání. Otřes jistot, zkoumání toho, co vydrží, hledání vlastního já v ustavičném a dramatickém dialogu se sebou, s druhými, s Bohem – a to s odvahou a upřímností, ze kterých až mrazí, kdyby nebyly okamžitě zjemněny nadsázkou, vtipem a ironií. Čtivá kniha, která udrží čtenářovu pozornost po celou dobu – a nepochybně jeden z vrcholů současné české poezie.

Svět není nikdy týž, když do něj přibude nová báseň. Něco se změnilo: jakési drobné vychýlení rovnováhy – okvětní plátek navíc – jedna šprušle do kanálu anebo pohled z tramvaje do tramvaje, určité nastavení světla… Prostě se něco uvede do pohybu a nedá se zjistit, co to přesně udělá, jak bude pohyb pokračovat: předivo příčin a následků je příliš jemné, než abychom ho byli s to rozkrýt. Vždyť i já, kdo to píšu, jsem nakonec někdo jiný.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-597-1 (PDF)

zvětšit

Ladislav Novák
Malý slovník naučný

146 stran, brož., 110 x 165 mm, rok vydání 2007, č. 042
ISBN 978-80-86862-31-6

cena 159 Kč, e-kniha: ZDARMA

Soubor textů Malý slovník naučný vznikl v polovině šedesátých let 20. století a do současnosti se dochoval pouze v rukopise, aniž by byl kdy knižně publikován. Tato „sbírka“, někdy též odbornou literaturou uváděná pod názvem Nenaučný slovník kuriozit a zbytečných vědomostí, bohatě reflektuje autorovo básnické a textové experimentátorství a zmiňuje některé novátorské koncepty, skrze které se Ladislav Novák pokoušel nově nahlížet možnosti básnického vyjádření.
Na jedné straně se sice primárně jedná o soubor abecedně řazených drobných textů, který paroduje formu i obsah výkladových slovníků, na straně druhé ale jednotlivá hesla naznačují i různé netradiční přístupy k tvorbě textu – např. autorovy osobité alchymáže, glosolalie, vizuální básně-interpretace náhody, texty-asociativní makromolekuly, pyramidální či spečené texty nebo některé surrealistické postupy. Tato různá textová pojetí vystupují ve výběru a názvech jednotlivých hesel nebo jsou demonstrována v samotném způsobu jejich „výkladu“, definování nebo třeba formě návodu.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-594-0 (PDF)

zvětšit

kolektiv editorů
Antologie české poezie II. díl (1986–2006)

568 stran, váz., 160 x 230 mm, rok vydání 2007, č. 041
ISBN 978-80-86862-30-9
cena 498 Kč, e-kniha: 249 Kč

Antologie české poezie II. díl (1986–2006) představuje českou básnickou tvorbu posledního dvacetiletí, jež u nás dosud nebyla v takovéto šíři prezentována.
Kniha se soustředí na tvorbu zejména střední a mladší básnické generace. Každý autor je představen reprezentativním výběrem ze svých sbírek publikovaných po roce 1986, často jsou zde uváděny i básně rukopisné. Výběr textů je doplněn medailony autorů, přinášejícími kromě základních životopisných dat a fotografických portrétů i kompletní bibliografie v daném období. V knize nechybí ani výběr z tvorby zveřejňované na internetových literárních serverech.
Antologie je vhodnou příručkou nejen pro školy, pro učitele i studenty české literatury, ale je určena každému, kdo se zajímá o bohatý rejstřík současné české poezie. Může pomoci čtenáři objevit neznámé autory a souvislosti jejich poetik, a otevřít tak nejširšímu okruhu zájemců vzrušující svět novodobého českého básnictví.

Reakce českých básníků na Listopad 1989 jako by se skryla mezi strofy veršů, emoce nepropukaly, ale byly nezapomenutelné. Ve shodě s poezií jiných evropských zemí nořili se i naši básníci do minulosti kontinentu, do středověku (v tradici romantismu?), ale i do pravěku… Básníci tohoto období nejsou spjati společnou poetikou; houfce, o nichž se někdy mluví, nejsou skupiny v někdejším slova smyslu, nýbrž volná různorodá seskupení, zvláště kolem časopisů. Jeden z těchto básníků si položil otázku: „Co děláme?“ A odpovídá: Zabýváme se prostorem, mlčíme, mrtvé necháváme spát. Prostorem básně jsou každodenní scenerie s každodenními úkony, jejím prostorem je však i samota, je jím les, ale i melancholie; vynořuje se to, čemu se dříve říkalo existenciální otázky. (…)
Ludvík Kundera

 

[koupit e-knihu]
ISBN 978-80-7438-690-9 (PDF)

zvětšit

Martin Langer
Hlásky

56 stran, brož., 110 x 165 mm, rok vydání 2007, č. 037
ISBN 978-80-86862-26-2, ilustrovala Adriena Šimotová
cena 99 Kč, e-kniha: ZDARMA


Sbírka Hlásky není pouhou výsečí několika básní za jisté období, ale vyzrálou nadosobní výpovědí o hořkých intimních tématech. Pečlivá kompozice vytváří jednolitý a citlivě strukturovaný celek, v němž jsou pevně spojeny obdobné, ale i odlišné a navzájem se doplňující motivy, postupy a především niterné postoje. Tyto konkrétní nálady vycházejí z událostí a příběhů a jsou zachyceny jazykem, který směřuje především ke zkratce, hutnosti, důrazu na přesné vyjádření a pevný tvar bez okázalých aranží.
Pesimismus a poetická drsnost autorových promluv jsou patrnou stylizací, jež je dána neustálou touhou po ostrých obrysech. Děje se tak nejčastěji v prostoru soustředěném na slovo, skrze něž Martin Langer neúnavně hledá cestu k realitě – protože nebo přestože samotná slova jsou často jen naznačeným výrazem skutečnosti.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-591-9 (PDF)

zvětšit

Emil Juliš
Pod kůží

Výbor z poezie 1965–2005

192 stran, brož., 125 x 180 mm, rok vydání 2007, č. 035
ISBN 978-80-86862-24-8, ilustroval Jiří Kubový
cena 199 Kč, e-kniha: ZDARMA


Sbírka Pod kůží je autorským výborem z celoživotní tvorby Emila Juliše. Básník jej připravoval téměř dva roky s výtvarníkem Jiřím Kubovým, který konečný výběr doprovodil svými ilustracemi. Záměrem autora bylo sestavit sbírku básní z celého svého, více jak čtyři desítky let trvajícího tvůrčího období, vybrat ty, jež on sám považoval za zásadní a podstatné.
Básně jsou zde rozčleněny do několika oddílů, z nichž se každý soustředí na jedno básníkovo období: na léta šedesátá, sedmdesátá a osmdesátá, dva oddíly jsou věnovány vybraným básním z klíčových sbírek konce devadesátých let – Gordická hlavaHra o smysl, poslední část pak obsahuje básně z let 1990–2005. Některé z těchto básnických textů dosud nebyly publikovány, a tak se čtenářům v knižní podobě představují poprvé.
Přestože se Emil Juliš vydání této sbírky nedočkal, lze ji považovat za osobní bilanci a symbolickou tečku jeho neúnavné a inspirativní tvorby na poli básnického experimentu.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-588-9 (PDF)

zvětšit

Gustav Erhart
Podél Pyrifleghetónu

56 stran, brož., 112 x 174 mm, rok vydání 2006, č. 032
ISBN 80-86862-21-6, ilustroval Jiří Načeradský
cena 99 Kč, e-kniha: ZDARMA

Sbírka Podél Pyrifleghetónu je v rámci autorových předešlých sbírek dalším krokem k tvarové a významové vybroušenosti jeho poetiky, jež se stále více koncentruje, jakoby stáčí sama do sebe. Především se ale navrací k prvotnímu poznání skutečnosti, která je pouze průzorem k znepokojivému poznání – zaklínanému skrze úsporné, až mlčenlivé texty, v nichž se skeptický básníkův postoj zrcadlí v zauzleném, místy až dokonce neprodyšném výrazu.
Básníkova poezie se nepochybně nechává inspirovat prvním slovem, „modrou“ romantickou školou a blakeovským mysticismem, ale čerpá i z antické, židovské či perské mytologie a středověké symboliky alchymistů. Jeho tvorba rovněž odráží tradici básnických nálad fin de siècle, aristokraticky vznešenou a artificiální dekadenci nebo poezii prokletých básníků.
Gustav Erhart dokáže koncentrovat významové napětí svých osobitých šifer až na dřeň vyjádření, které se v jeho poezii stává úsporným, zato ale složitým obrazem smyslu, a právě proto si tento „čaroděj slova“ zaslouží mimořádnou pozornost.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-585-8 (PDF)

zvětšit

Ladislav Nebeský
Bílá místa

96 stran, brož., 220 x 220 mm, rok vydání 2006, č. 026
ISBN 80-86862-15-1
cena 199 Kč, e-kniha: ZDARMA

Vytvářením zdánlivě prázdných míst odkrývá Ladislav Nebeský zcela unikátní rozměr textu a nové možnosti jeho vnímání. Tento soubor se skládá z „pseudotextů“, jejichž tématem je nepřítomnost či spíše neviditelná přítomnost abecedních znaků, které jsou kódovány znaky jinými a tvoří metaforické sdělení, které přes „matematizující“ způsob svého vzniku nerezignuje na klasicky obrazné básnické poselství. Na podobném principu může vznikat také neviditelnost vícenásobná. Skutečnost znaku se tedy v prázdných místech proměňuje v křehkou, ale nedotknutelnou neexistenci, která není omezena svou formální reprezentací a jež zároveň umožňuje prožít lákavou a vždy napínavou hru, přičemž předpokládá srozumění a kooperaci čtenáře. Zkusme číst a vnímat Bílá místa, jejichž přítomnost nemusí být zhmotněná na papíře, vyslovená a už vůbec ne viditelná, ale která právě díky této jejich povaze lze spatřit a prožít jako svébytnou báseň.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-582-7 (PDF)

zvětšit

Pavel Řezníček
Kakodémonický kartáč

88 stran, brož., 102 x 155 mm, rok vydání 2006, č. 025
ISBN 80-86862-14-3
cena 99 Kč, e-kniha: ZDARMA

Sbírka Kakodémonický kartáč přináší nejnovější i časem uzrálé básně a představuje Pavla Řezníčka v plné síle nespoutané a bizarní obrazotvornosti. Autor cílenou syrovostí a silnými tahy svébytně zpochybňuje i tvaruje poetické (ne)hranice – svět se v jeho textech tříští a zároveň vytváří jazykem ironie, sarkasmu a nadsázky. Skutečnost se zrcadlí v řadě osobních i společenských aluzí a nakonec se v překvapivých kontextech propojuje, nezřídka stmeluje ostrou pointou. Ať už jsou Řezníčkovy básně rozmáchlým a uvolněným svědectvím a reflexí nebo sevřeným a strohým konstatováním, jsou v české poezii zcela ojedinělým výrazem hutné a nesmlouvavé imaginace.

Právě když se surrealismus zase jednou poslušně identifikoval, ukáznil a zkultivoval, začne vyšilovat živočišný smutek a groteskní poživačnost toho cravanovsky nesnesitelného otravy, který má pořád nějaké protivné zásoby energie. Jakýsi „zbytečný“ zuřivý humor a vášeň, s nimiž prožívá zkázu – neboť přítomnost už neústí nadějeplně v budoucnost, přítomnost se jen rozpadá do další, bludně se opakující přítomnosti.

 

[stáhnout e-knihu]
ISBN 978-80-7438-579-7 (PDF)

zvětšit

 

     home   |   english version   |   spolupráce   |
copyright © dybbuk, 2018 /\